Miyuki TILA  Half Cut Capri Blue Tr. AB 2 Hole Beads 5x2.3mm 0261V

Miyuki TILA Half Cut Capri Blue Tr. AB 2 Hole Beads 5x2.3mm 0261V

Regular price
$6.00
Sale price
Regular price
$3.00
Sold out
Unit price
per 

MIYUKI TILA HALF CUT 5 X 2.3 MM

2 HOLE 

Capri Blue Tr. AB  

APPROX 5.2 GRAMS

690HTL0-0261V